ISINAanwending van de winst
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RLU2571806970EURdividenduitkerend
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RTLU2571807192EURkapitalisering
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - ILU2571806384EURdividenduitkerend
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - ITLU2571806541EURkapitalisering
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT2LU1038809395EURkapitalisering
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - RTLU1245470163EURkapitalisering
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT7LU1245470320EURkapitalisering
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - RT2LU1245470759EURkapitalisering
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7LU1748855324EURkapitalisering
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - RTLU1245471211EURkapitalisering
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT7LU1245471484EURkapitalisering
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - RT2LU2243568461EURkapitalisering
Flossbach von Storch - Foundation Growth - RT2LU2243567653EURkapitalisering
Flossbach von Storch - Dividend - RTLU2473801830EURkapitalisering
Flossbach von Storch - Dividend - HT7LU2528596161EURkapitalisering
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2LU1481583711EURkapitalisering
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7LU1748855837EURkapitalisering
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - RLU1716946634EURdividenduitkerend
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - H7LU1716946808EURdividenduitkerend
Flossbach von Storch IV - Global Flexible - BTLU2369634543EURkapitalisering
Flossbach von Storch IV - Global Flexible Bond - BTLU2369634626EURkapitalisering
² In een andere aandelenklasse van hetzelfde compartiment bestaat er een valuta-afdekking die de hier vermelde deelnemingsklassen kan beïnvloeden.
⁷ De aandelenklassen zijn onder voorbehoud van de beoordeling van de beheermaatschappij (met inachtneming van de wettelijke regelingen op nationaal niveau) uitsluitend bedoeld voor dienstverleners op het vlak van onafhankelijk beleggingsadvies, voor discretionair portefeuillebeheer of voor overige distributeurs zoals beschreven in het prospectus.
⁷ De aandelenklassen zijn onder voorbehoud van de beoordeling van de beheermaatschappij (met inachtneming van de wettelijke regelingen op nationaal niveau) uitsluitend bedoeld voor dienstverleners op het vlak van onafhankelijk beleggingsadvies, voor discretionair portefeuillebeheer of voor overige distributeurs zoals beschreven in het prospectus.
KID
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RKID (vom 10.02.2023)Verkoopprospectus (vom 10.02.2023)Jaarverslag (Engels) (vom 30.09.2022)Halfjaarverslag (Engels) (vom 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RTKID (vom 10.02.2023)Verkoopprospectus (vom 10.02.2023)Jaarverslag (Engels) (vom 30.09.2022)Halfjaarverslag (Engels) (vom 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - IKID (vom 10.02.2023)Verkoopprospectus (vom 10.02.2023)Jaarverslag (Engels) (vom 30.09.2022)Halfjaarverslag (Engels) (vom 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - ITKID (vom 10.02.2023)Verkoopprospectus (vom 10.02.2023)Jaarverslag (Engels) (vom 30.09.2022)Halfjaarverslag (Engels) (vom 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT2KID (vom 01.02.2023)Verkoopprospectus (vom 10.02.2023)Jaarverslag (Engels) (vom 30.09.2022)Halfjaarverslag (Engels) (vom 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - RTKID (vom 01.02.2023)Verkoopprospectus (vom 10.02.2023)Jaarverslag (Engels) (vom 30.09.2022)Halfjaarverslag (Engels) (vom 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT7KID (vom 01.02.2023)Verkoopprospectus (vom 10.02.2023)Jaarverslag (Engels) (vom 30.09.2022)Halfjaarverslag (Engels) (vom 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - RT2KID (vom 01.02.2023)Verkoopprospectus (vom 10.02.2023)Jaarverslag (Engels) (vom 30.09.2022)Halfjaarverslag (Engels) (vom 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7KID (vom 01.02.2023)Verkoopprospectus (vom 10.02.2023)Jaarverslag (Engels) (vom 30.09.2022)Halfjaarverslag (Engels) (vom 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - RTKID (vom 01.02.2023)Verkoopprospectus (vom 10.02.2023)Jaarverslag (Engels) (vom 30.09.2022)Halfjaarverslag (Engels) (vom 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT7KID (vom 01.02.2023)Verkoopprospectus (vom 10.02.2023)Jaarverslag (Engels) (vom 30.09.2022)Halfjaarverslag (Engels) (vom 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - RT2KID (vom 01.02.2023)Verkoopprospectus (vom 10.02.2023)Jaarverslag (Engels) (vom 30.09.2022)Halfjaarverslag (Engels) (vom 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Foundation Growth - RT2KID (vom 01.02.2023)Verkoopprospectus (vom 10.02.2023)Jaarverslag (Engels) (vom 30.09.2022)Halfjaarverslag (Engels) (vom 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Dividend - RTKID (vom 01.02.2023)Verkoopprospectus (vom 10.02.2023)Jaarverslag (Engels) (vom 30.09.2022)Halfjaarverslag (Engels) (vom 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Dividend - HT7KID (vom 01.02.2023)Verkoopprospectus (vom 10.02.2023)Jaarverslag (Engels) (vom 30.09.2022)Halfjaarverslag (Engels) (vom 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2KID (vom 01.02.2023)Verkoopprospectus (vom 10.02.2023)Jaarverslag (Engels) (vom 30.09.2022)Halfjaarverslag (Engels) (vom 31.03.2022)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7KID (vom 01.02.2023)Verkoopprospectus (vom 10.02.2023)Jaarverslag (Engels) (vom 30.09.2022)Halfjaarverslag (Engels) (vom 31.03.2022)
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - RKID (vom 01.02.2023)Verkoopprospectus (vom 30.12.2022)Jaarverslag (Engels) (vom 30.09.2022)Halfjaarverslag (Engels) (vom 31.03.2022)
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - H7KID (vom 01.02.2023)Verkoopprospectus (vom 30.12.2022)Jaarverslag (Engels) (vom 30.09.2022)Halfjaarverslag (Engels) (vom 31.03.2022)
Flossbach von Storch IV - Global Flexible - BTKID (vom 02.02.2023)Verkoopprospectus (vom 30.12.2022)
Flossbach von Storch IV - Global Flexible Bond - BTKID (vom 02.02.2023)Verkoopprospectus (vom 30.12.2022)
² In een andere aandelenklasse van hetzelfde compartiment bestaat er een valuta-afdekking die de hier vermelde deelnemingsklassen kan beïnvloeden.
⁷ De aandelenklassen zijn onder voorbehoud van de beoordeling van de beheermaatschappij (met inachtneming van de wettelijke regelingen op nationaal niveau) uitsluitend bedoeld voor dienstverleners op het vlak van onafhankelijk beleggingsadvies, voor discretionair portefeuillebeheer of voor overige distributeurs zoals beschreven in het prospectus.