Com­mer­cie­el be­grip


De belangrijkste doelstelling is op lange termijn aantrekkelijke rendementen te behalen. De risico/rendementsverhouding staat bij alle beleggingsbeslissingen op de voorgrond. Het rendementspotentieel moet eventuele verliesrisico’s duidelijk overcompenseren. Risico’s willen wij niet volledig vermijden, maar we willen ze wel – zo goed als mogelijk is – begrijpen.

Een commercieel gekenmerkt risicobegrip is van elementair belang voor een beleggingssucces op lange termijn. Koersdalingen verhogen het risico – deze in de financiële sector wijdverbreide academische opstelling hebben wij nooit begrepen. Voor commercieel denkende beleggers zoals wij is het precies omgekeerd: een lage instapkoers betekent een lager risico omdat hierdoor het rendementspotentieel wordt verhoogd – op voorwaarde dat er geen wijziging is aan de substantie van de onderneming. Koersschommelingen zijn volgens ons helemaal niet slecht, integendeel, ze kunnen ons speciale aanbiedingen bieden. De winst ligt zoals bekend (ook) bij de inkoop.

Beleggers dienen geduld, vertrouwen en een beleggingshorizon op lange termijn mee te brengen. Wij beleggen niet op korte termijnen zoals een half jaar. Op korte termijn zijn beleggingsresultaten toevallig – de emoties op de beurs en de daarmee gepaard gaande koersschommelingen zijn te dominant en onvoorspelbaar. Degene die op lange termijn aantrekkelijke rendementen wil behalen en zijn vermogen wil beschermen, moet dan ook koersschommelingen accepteren.