Er­va­ren team


Analyses van de kapitaalmarkten zijn teamwork. Het strategieteam van de fondsbeheerder Flossbach von Storch AG in Keulen bespreekt regelmatig de centrale, voor de beurs relevante thema's op lange termijn en controleert ons wereldbeeld.

In totaal bestaat het team uit acht leden:

•             Dr. Bert Flossbach (oprichter en directie)

•             Kurt von Storch (oprichter en directie)

•             Philipp Vorndran (kapitaalmarktstrateeg)

•             Prof. dr. Thomas Mayer (oprichtingsdirecteur van het Flossbach von Storch Research Institute)

•             Elmar Peters (portefeuillebeheerder, multi-asset)

•             Sven Brouwers (portefeuillebeheerder, particuliere en institutionele mandaten)

•             Thomas Lehr (kapitaalmarktstrateeg)

•             dr. Tobias Schafföner (portfolio manager, multi asset)

Gemiddeld beschikken de leden van het strategieteam over meer dan 20 jaar beroepservaring.