Fonds in de kijker

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT

LU1038809395

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT

Dagelijkse factsheet

PDF downloaden

Maandelijkse factsheet

PDF downloaden

Uitgangspunten van onze beleggingsstrategie

Sicht auf die Welt

Wereldbeeld

Plus
FvS PentagrammDiversificatieKwaliteitFlexibiliteitSolvabiliteitWaarde

Arrow
Anlageentscheidung

Beleggingsstrategie

Diversificatie

Absoluut veilig beleggen bestaat niet, ook al zouden we dat graag willen. Een eventueel vermogensverlies kan worden tegengegaan door een brede, vooral zinvolle spreiding.

Kwaliteit

Op kortetermijntrends inzetten is geen waarborg voor succes. In plaats daarvan kijken wij naar de inhoud van een belegging, de grootte van de opbrengsten die zij op lange termijn oplevert en vooral de voorspelbaarheid daarvan.

Flexibiliteit

De beurs heeft grillen en is geneigd tot overdrijving, zowel in goede als in slechte zin. Een geschikte liquiditeitsbuffer verschaft eigenaars van activa speelruimte om te handelen, om indien nodig te kunnen reageren bij onvoorziene ontwikkelingen.

Solvabiliteit

Een te hoge schuldgraad is de meest voorkomende oorzaak van een faillissement van bedrijven en landen – en daardoor van het verlies van een vermogen.

Waarde

De prijs is wat men betaalt – de waarde is wat men daarvoor krijgt. Het komt evenzeer aan op het vermijden van overgewaardeerde thema’s die ’in’ zijn als van bijna waardeloze beleggingen tegen een schijnbaar lage prijs.

Informatie over het gebruik en verkoopbeperkingen


Het gebruik van de website Professionele beleggers is uitsluitend toegestaan aan professionele beleggers. De in dit bereik beschikbaar gestelde informatie zal de gebruikersgegevens vertrouwelijk behandelen en uitsluitend aan gemachtigde derden doorgeven. De verplichting ter vertrouwelijke behandeling geldt niet voor informatie die algemeen toegankelijk is.

De informatie op de websites van Flossbach von Storch Invest S.A. is uitsluitend bestemd voor beleggers in landen waarin het betreffende compartiment/de betreffende aandelenklasse toegelaten is tot de verkoop. De informatie is niet bestemd voor publicatie of gebruik door personen of vennootschappen in een land waarin het compartiment/de aandelenklasse niet toegelaten is tot verkoop. Indien documenten in de Engelse taal beschikbaar worden gesteld, betekent dit niet dat een verkooptoelating voor Engelstalige landen werd verleend of aangevraagd.

In het bijzonder is deze informatie niet bestemd voor verkoop in de Verenigde Staten van Amerika (VS), voor staatsburgers van de VS of voor personen met domicilie of vestiging in de VS of personen die voor deze personen handelen. De beschikbaar gestelde inhoud dient uitsluitend voor informatiedoeleinden. De informatie houdt geen aanbod in tot verkoop, koop of inschrijving op waardepapieren of andere effecten.

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor beleggers in landen waarin het betreffende compartiment/de betreffende aandelenklasse toegelaten is tot verkoop. De informatie is niet bestemd voor publicatie of gebruik door personen of vennootschappen in een land waarin het compartiment/de aandelenklasse niet toegelaten is tot verkoop.