Fonds in de kijker

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT

LU1038809395

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT

Dagelijkse factsheet

PDF downloaden

Maandelijkse factsheet

PDF downloaden

Uitgangspunten van onze beleggingsstrategie

Sicht auf die Welt

Wereldbeeld

Plus
FvS PentagrammDiversificatieKwaliteitFlexibiliteitSolvabiliteitWaarde

Arrow
Anlageentscheidung

Beleggingsstrategie

Diversificatie

De toekomst kan niet precies worden voorspeld. Daarom moeten de activa verstandig gediversifieerd worden; niet alleen tussen, maar ook binnen de afzonderlijke activaklassen.

Kwaliteit

De waarde van een investering hangt af van de kwaliteit ervan. Bijgevolg moet de aantrekkelijkheid van het toekomstig potentieel van elke investering grondig worden onderzocht.

Flexibiliteit

Manoeuvreerbaarheid is nodig om verliezen te vermijden en gebruik te maken van kansen wanneer die zich voordoen. Bijgevolg moet het grootste deel van een vermogen worden belegd in zeer liquide activa.

Solvabiliteit

Hoge schulden maken een vermogen kwetsbaar voor grote verliezen. Daarom moeten schulden steeds op een goed gedoseerde manier worden gebruikt.

Waarde

Hoge kwaliteit betekent op zichzelf niet noodzakelijk een aantrekkelijk rendement. Daarom moet de waarde van een belegging altijd worden vergeleken met de prijs ervan.

Informatie over het gebruik en verkoopbeperkingen


Het gebruik van de website Professionele beleggers is uitsluitend toegestaan aan professionele beleggers. De in dit bereik beschikbaar gestelde informatie zal de gebruikersgegevens vertrouwelijk behandelen en uitsluitend aan gemachtigde derden doorgeven. De verplichting ter vertrouwelijke behandeling geldt niet voor informatie die algemeen toegankelijk is.

De informatie op de websites van Flossbach von Storch Invest S.A. is uitsluitend bestemd voor beleggers in landen waarin het betreffende compartiment/de betreffende aandelenklasse toegelaten is tot de verkoop. De informatie is niet bestemd voor publicatie of gebruik door personen of vennootschappen in een land waarin het compartiment/de aandelenklasse niet toegelaten is tot verkoop. Indien documenten in de Engelse taal beschikbaar worden gesteld, betekent dit niet dat een verkooptoelating voor Engelstalige landen werd verleend of aangevraagd.

In het bijzonder is deze informatie niet bestemd voor verkoop in de Verenigde Staten van Amerika (VS), voor staatsburgers van de VS of voor personen met domicilie of vestiging in de VS of personen die voor deze personen handelen. De beschikbaar gestelde inhoud dient uitsluitend voor informatiedoeleinden. De informatie houdt geen aanbod in tot verkoop, koop of inschrijving op waardepapieren of andere effecten.

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor beleggers in landen waarin het betreffende compartiment/de betreffende aandelenklasse toegelaten is tot verkoop. De informatie is niet bestemd voor publicatie of gebruik door personen of vennootschappen in een land waarin het compartiment/de aandelenklasse niet toegelaten is tot verkoop.