Con­se­quent on­af­han­ke­li­jk


Flossbach von Storch Invest S.A.

Flossbach von Storch Invest S.A. werd in 2012 opgericht als naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht. De vennootschap beheert publieke en gespecialiseerde fondsen. Het fondsmanagement voor de beheerde publieke fondsen wordt waargenomen door de moedermaatschappij Flossbach von Storch AG in Keulen.

Flossbach von Storch AG

Flossbach von Storch AG werd in 1998 opgericht door Bert Flossbach en Kurt von Storch. Tegenwoordig is de onderneming een van de grootste bankonafhankelijke vermogensbeheerders in Duitsland – en nog altijd volledig in handen van de oprichters en de kaderleden.

Flossbach von Storch staat voor een multi-asset-strategie – deze strategie is onderdeel van het DNA van de onderneming: vermogens handhaven en vergroten door deze te spreiden over verschillende beleggingsklassen. Daarbij is het irrelevant of een belegger meerdere miljoenen euro aan ons toevertrouwt of maandelijks 50 euro in een fondsspaarplan stort – onze verantwoordelijkheid naar hem toe is gelijk.

De beleggingsfilosofie, het Flossbach von Storch-pentagram, is in alle fondsen van toepassing. Het wereldbeeld, onafhankelijk en los van de invloed van derden, vormt het fundament van de beleggingsstrategie van de fondsbeheerder Flossbach von Storch AG; een actieve strategie, die op commerciële wijze verschillende beleggingsklassen in aanmerking neemt. De kansen van een belegging moeten steeds duidelijk groter zijn dan de risico’s ervan.

Het beleggingsklimaat blijft een uitdaging - de rente is verdwenen, de crises nog niet. Het antwoord daarop dient naar onze mening een robuuste portefeuille te zijn, die in vergaande mate bestand is tegen turbulenties zonder dat daarbij het grootste deel van het rendementspotentieel opgeofferd wordt.