Simulator


De simulator is samengesteld op basis van onze beste kennis en inzichten, maar vormt geen vervanging voor een professioneel belastingsadvies. De simulator is alleen opgezet voor het gemak van de klant. Flossbach von Storch Invest S.A. wijst erop dat de door de simulator weergegeven resultaten volledig zijn gebaseerd op de gegevens die door de betreffende gebruiker zijn verstrekt. Flossbach von Storch Invest S.A. aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor fouten en/of omissies.

Hoeveel belasting is verschuldigd over de belegging, hangt af van de persoonlijke omstandigheden van de belegger en is onderhevig aan verandering. Raadpleeg voor meer informatie uw professionele belastingadviseur.