Wereldbeeld

Om het vermogen van onze klanten met succes te kunnen beheren, definiëren wij een beleggingsstrategisch wereldbeeld dat bepalend is voor de koers op langere termijn.

Meer informatie

Beleggingsanalyse

"Een actief portefeuillebeheer, onafhankelijk van de referentie-indices, start altijd met een wit blad." Dr. Bert Flossbach

Meer informatie

Hartelijk dank voor uw interesse voor ons bedrijf en uw bezoek aan onze website.

Flossbach von Storch Invest S.A. beschikt over een vergunning van de Luxemburgse toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier, “CSSF”) als beheermaatschappij. Flossbach von Storch Invest S.A. is een dochtermaatschappij in volledige eigendom van Flossbach von Storch AG in Keulen.


Uitgangspunten van onze beleggingsstrategie

Sicht auf die Welt

Wereldbeeld

Plus
FvS PentagrammDiversificatieKwaliteitFlexibiliteitSolvabiliteitWaarde

Arrow
Anlageentscheidung

Beleggingsstrategie

Diversificatie

Absoluut veilig beleggen bestaat niet, ook al zouden we dat graag willen. Een eventueel vermogensverlies kan worden tegengegaan door een brede, vooral zinvolle spreiding.

Kwaliteit

Op kortetermijntrends inzetten is geen waarborg voor succes. In plaats daarvan kijken wij naar de inhoud van een belegging, de grootte van de opbrengsten die zij op lange termijn oplevert en vooral de voorspelbaarheid daarvan.

Flexibiliteit

De beurs heeft grillen en is geneigd tot overdrijving, zowel in goede als in slechte zin. Een geschikte liquiditeitsbuffer verschaft eigenaars van activa speelruimte om te handelen, om indien nodig te kunnen reageren bij onvoorziene ontwikkelingen.

Solvabiliteit

Een te hoge schuldgraad is de meest voorkomende oorzaak van een faillissement van bedrijven en landen – en daardoor van het verlies van een vermogen.

Waarde

De prijs is wat men betaalt – de waarde is wat men daarvoor krijgt. Het komt evenzeer aan op het vermijden van overgewaardeerde thema’s die ’in’ zijn als van bijna waardeloze beleggingen tegen een schijnbaar lage prijs.