Wereldbeeld

Om het vermogen van onze klanten met succes te kunnen beheren, definiëren wij een beleggingsstrategisch wereldbeeld dat bepalend is voor de koers op langere termijn.

Meer informatie

Beleggingsanalyse

"Een actief portefeuillebeheer, onafhankelijk van de referentie-indices, start altijd met een wit blad." Dr. Bert Flossbach

Meer informatie

Nieuws en Opinies


Hartelijk dank voor uw interesse voor ons bedrijf en uw bezoek aan onze website.

Flossbach von Storch Invest S.A. beschikt over een vergunning van de Luxemburgse toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier, “CSSF”) als beheermaatschappij. Flossbach von Storch Invest S.A. is een dochtermaatschappij in volledige eigendom van Flossbach von Storch AG in Keulen.


Uitgangspunten van onze beleggingsstrategie

Sicht auf die Welt

Wereldbeeld

Plus
FvS PentagrammDiversificatieKwaliteitFlexibiliteitSolvabiliteitWaarde

Arrow
Anlageentscheidung

Beleggingsstrategie

Diversificatie

De toekomst kan niet precies worden voorspeld. Daarom moeten de activa verstandig gediversifieerd worden; niet alleen tussen, maar ook binnen de afzonderlijke activaklassen.

Kwaliteit

De waarde van een investering hangt af van de kwaliteit ervan. Bijgevolg moet de aantrekkelijkheid van het toekomstig potentieel van elke investering grondig worden onderzocht.

Flexibiliteit

Manoeuvreerbaarheid is nodig om verliezen te vermijden en gebruik te maken van kansen wanneer die zich voordoen. Bijgevolg moet het grootste deel van een vermogen worden belegd in zeer liquide activa.

Solvabiliteit

Hoge schulden maken een vermogen kwetsbaar voor grote verliezen. Daarom moeten schulden steeds op een goed gedoseerde manier worden gebruikt.

Waarde

Hoge kwaliteit betekent op zichzelf niet noodzakelijk een aantrekkelijk rendement. Daarom moet de waarde van een belegging altijd worden vergeleken met de prijs ervan.