03.06.2022 - Bert Flossbach

China, het virus en de economie


China, het virus en de economie
[Translate to Dutch (BE):]
[Translate to Dutch (BE):]

Uit de sancties van de regering-Trump bleek al hoe afhankelijk China is van westerse technologie. President Xi Jinping wil zelfvoorzienend zijn. Zal het werken?

China's doelstellingen op de weg naar een "onafhankelijke" economie (als zoiets al kan bestaan) zijn ambitieus. Tegen 2025 moet bijvoorbeeld ten minste 70% van de vraag van het land naar computerchips door het land zelf worden gedekt. Op lange termijn is het de bedoeling de aanspraak van de VS op het leiderschap op dit gebied te betwisten.

Wanneer Xi het heeft over "twee cycli", bedoelt hij de internationale en de nationale economische cyclus. Deze laatste moet worden versterkt om onafhankelijker te worden van de internationale aankoop- en verkoopmarkten. In tegenstelling tot Rusland is China een van de belangrijkste afzetmarkten voor veel westerse bedrijven. Dit is een onderhandelingstroef die China beschermt tegen verregaande sancties. Maar Xi moet oppassen dat hij zijn verklaarde doel van "gemeenschappelijke welvaart" - of, om Ludwig Erhard te parafraseren, "welvaart voor iedereen" - niet in gevaar brengt.

China drijft nog steeds een omvangrijke internationale handel die goed is voor meer dan 30% van zijn bruto binnenlands product. Een abrupt einde van de handelsbetrekkingen met het Westen zou daarom voor beide partijen uiterst pijnlijk zijn. Vanuit het oogpunt van China wordt de situatie nog verergerd door het feit dat veel bedrijven nog steeds afhankelijk zijn van westerse technologie, zelfs op het gebied van computerchips.

Tegenslag in de strijd tegen pandemieën

Voor Xi Jinping leek de Corona-pandemie aanvankelijk een goede gelegenheid om zijn landgenoten de superioriteit van het Chinese systeem over het Westen te tonen door het virus met succes te bestrijden. Tegelijkertijd bood de pandemie de gelegenheid om zich af te sluiten van het buitenland en verder te werken aan zelfvoorziening. Miljoenen Chinese toeristen brengen nu geen geld meer naar het buitenland en honderdduizenden studenten zijn naar huis teruggekeerd.

Omgekeerd vertrekken buitenlanders massaal. Het aantal expats is sinds 2019 ongeveer gehalveerd, aldus Joerg Wuttke, voorzitter van de Europese Kamer van Koophandel. Dit maakt het voor de Chinezen ook steeds moeilijker om zich een objectief beeld te vormen van het buitenland, wat slecht overkomt in de Chinese propaganda.

De zelfverzekerde uitstraling van Xi Jinping past echter niet meer bij de nieuwe realiteit. China, de vroegere groeilokomotief van de wereldeconomie, is stoom aan het verliezen. De vastgoedmarkt verzwakt, de invoerprijzen voor voedsel en energie stijgen en het zero-covid beleid stoot tegen zijn grenzen. De chaotische lockdown van China's economische metropool Shanghai is een teken van machteloosheid. Vooruitziend en efficiënt handelen ziet er anders uit.

Het redden van het gezicht is belgangrijker dan het redden van de gezondheid

Noch de partij, noch de provinciale regeringen lijken een plan B te hebben, en dit zal buitenlandse investeerders waarschijnlijk steeds meer afschrikken. Bovendien is een groot deel van de Chinezen boven de 60 jaar niet (of niet volledig) gevaccineerd omdat zij daar vanwege de lage infectiecijfers geen reden toe zagen. Bovendien is de doeltreffendheid van Chinese vaccins tegen de Omikron-variant van het coronavirus zeer gering. De goedkeuring en toediening van het BioNTech-vaccin zou blijk geven van een ongewenste suprematie van westers onderzoek en daarmee ook de reputatie van Xi Jinping schaden.

Mocht China vasthouden aan zijn dogmatische en bijna zelfdestructieve vorm van covid-controle en in steeds meer regio's een golf van draconische lockdowns opleggen, dan zou het virus wel eens het grootste gevaar kunnen worden voor de Chinese economie, het doel van "welvaart voor allen", en dus ook voor de partijleider zelf. Maar hij slaagt er nog steeds in de verantwoordelijkheid af te schuiven op de provinciale regeringen, die het ongenoegen van de bevolking opwekken. Maar hoe meer provincies in chaos verzinken, hoe meer de centrale regering onder vuur komt te liggen.

Een verdere verspreiding van het virus zou de Chinese economie hard treffen. Productieverlies, massale werkloosheid, dalende consumptie en een toename van het aantal faillissementen van ondernemingen zouden de onmiddellijke gevolgen zijn. Gezien de omvang van de Chinese economie en haar sterke verwevenheid met de wereldhandel, zou dit ook aanzienlijke gevolgen hebben voor de wereldeconomie. Enkele dagen geleden meldde de Europese Kamer van Koophandel in China een daling van 40 procent van de goederen die in 's werelds grootste containerhaven in Sjanghai werden behandeld, vergeleken met de week daarvoor. Een verstoring of zelfs vernietiging van talrijke bevoorradingsketens zou niet alleen de groei afremmen, maar ook de prijsinflatie verder doen toenemen. In dit opzicht hangt het antwoord op de vraag naar mogelijke stagflatie nauw samen met het Corona-beleid van de Chinese regering.

 

JURIDISCHE INFORMATIE

Dit document dient onder meer als marketingmateriaal.

De informatie in dit document en de meningen die erin worden geuit, weerspiegelen de standpunten van Flossbach von Storch Invest S.A. op het moment van publicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informatie over toekomstgerichte uitspraken weerspiegelt de opvattingen en toekomstverwachtingen van Flossbach von Storch Invest S.A. Desalniettemin kunnen de feitelijke ontwikkelingen en resultaten aanzienlijk afwijken van de verwachtingen. Alle informatie is met zorg samengesteld. Er kan echter geen garantie worden gegeven voor de juistheid en volledigheid. De waarde van een belegging kan dalen of stijgen en het is mogelijk dat u het geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Dit is geen aanbod om effecten te kopen of erop in te schrijven. De informatie en de schattingen in dit document vormen geen beleggingsadvies. De waarde van elke belegging kan dalen of stijgen en het is mogelijk dat u het ingelegde bedrag niet terugkrijgt. Voordat u een mogelijke investering doet, moet u met uw adviseur overleggen.

De informatie is onderworpen aan copyright, handelsmerk en industriële eigendomsrechten. Vermenigvuldiging, distributie, het beschikbaar stellen voor het ophalen of het online beschikbaar stellen van de video (overdracht naar andere websites), geheel of gedeeltelijk, in gewijzigde of ongewijzigde vorm, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Floosbach von Storch Invest S.A.. De omvang van de toestemming moet dan in acht worden genomen en er moet worden verwezen naar de herkomst van de reproductie en de rechten van Flossbach von Storch Invest S.A.

© 2023 Flossbach von Storch . Alle rechten voorbehouden .