Con­se­quent on­af­han­ke­li­jk


Flossbach von Storch Invest S.A. werd in 2012 opgericht als naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht. De vennootschap beheert publieke en gespecialiseerde fondsen. Het fondsmanagement voor de beheerde publieke fondsen wordt waargenomen door de moedermaatschappij Flossbach von Storch AG in Keulen.

Flossbach von Storch AG werd in 1998 opgericht door Bert Flossbach en Kurt von Storch. De onderneming ging van start op 01 maart 1999. De wortels van de onderneming liggen in het beheer van privé-vermogen. Tot de cliënten behoren vele vermogende particuliere klanten en institutionele beleggers. Het grootste deel van de toevertrouwde middelen komt nu echter voor rekening van de beleggingsfondsen van Flossbach von Storch.

Op vandaag is de onderneming een van de grootste bankonafhankelijke vermogensbeheerders in Duitsland – en nog altijd grotendeels in handen van de oprichters en de kaderleden. Meer dan 300 collega's zorgen voor activa met een waarde van ongeveer 70 miljard euro.

Chart

Behoud en uitbreiding van vermogen

Flossbach von Storch staat voor een multi-asset-strategie – deze strategie is onderdeel van het DNA van de onderneming: vermogens handhaven en vergroten door deze te spreiden over verschillende beleggingsklassen. Daarbij is het irrelevant of een belegger meerdere miljoenen euro aan ons toevertrouwt of maandelijks 50 euro in een fondsspaarplan stort – onze verantwoordelijkheid naar hem toe is dezelfde.

Vijf beleggingsrichtlijnen

Onze beleggingsfilosofie volgt vijf basisprincipes: Diversificatie, flexibiliteit, kwaliteit, solvabiliteit en waarde. De beleggingsfilosofie, het Flossbach von Storch-pentagram, is in alle fondsen van toepassing. Het wereldbeeld, onafhankelijk en los van de invloed van derden, vormt het fundament van de beleggingsstrategie van de fondsbeheerder Flossbach von Storch AG; een actieve strategie, die op commerciële wijze verschillende beleggingsklassen in aanmerking neemt. De kansen van een belegging moeten steeds duidelijk groter zijn dan de risico’s ervan.

Pentagramm beige

Meer over Flossbach von Storch

Onze bedrijfsbrochure