Een beleggingsstrategie dient duidelijke regels en principes te volgen. Bij Flossbach von Storch zijn er vijf principes – vijf postulaten, waarop al onze beleggingsbesluiten gebaseerd zijn. Wij hebben de begrippen in een pentagram samengevoegd - het Flossbach von Storch-pentagram.

DIVERSIFICATIE: De toekomst kan niet precies worden voorspeld. Daarom moeten de activa verstandig gediversifieerd worden; niet alleen tussen, maar ook binnen de afzonderlijke activaklassen.

KWALITEIT: De waarde van een investering hangt af van de kwaliteit ervan. Bijgevolg moet de aantrekkelijkheid van het toekomstig potentieel van elke investering grondig worden onderzocht.

FLEXIBILITEIT: Manoeuvreerbaarheid is nodig om verliezen te vermijden en gebruik te maken van kansen wanneer die zich voordoen. Bijgevolg moet het grootste deel van een vermogen worden belegd in zeer liquide activa.

SOLVABILITEIT: Hoge schulden maken een vermogen kwetsbaar voor grote verliezen. Daarom moeten schulden steeds op een goed gedoseerde manier worden gebruikt.

WAARDE: Hoge kwaliteit betekent op zichzelf niet noodzakelijk een aantrekkelijk rendement. Daarom moet de waarde van een belegging altijd worden vergeleken met de prijs ervan.