11.05.2022 - Flossbach von Storch

"Europa loopt achter"


"Europa loopt achter"

De economie had Corona nauwelijks verteerd toen de oorlog in Oekraïne begon. Pablo Duarte, Senior Research Analyst aan het Flossbach von Storch Research Institute, legt de gevolgen uit.

Mijnheer Duarte, twee jaar lang hebben Corona en de daarmee gepaard gaande lockdowns gewogen op de wereldeconomie. De vertraging van de pandemie was in het Westen nog maar nauwelijks voelbaar, of Russische troepen vielen Oekraïne binnen. Wat betekent dit voor de wereldeconomie?
Pablo Duarte: De grondstoffenprijzen zijn blijven stijgen na de invasie en na hernieuwde lockdowns in China. De knelpunten in de bevoorrading nemen toe. Tendensen in de richting van stagflatie, d.w.z. economische stagnatie in combinatie met inflatie, konden reeds aan het begin van het jaar worden waargenomen. De oorlog in Oekraïne, maar ook de lockdowns in China hebben deze stagflatoire tendensen nu versterkt.

Na de uitbraak van de Corona-pandemie is de economische productie wereldwijd ingestort. Daar waren we voor de Russische invasie nog niet van hersteld, of wel?
Europa loopt achter. Na de wereldwijde terugval van de economische productie in 2020 is van de grootste economieën alleen de eurozone er nog niet in geslaagd terug te keren naar de eerdere trendmatige groei. In de VS is het reële bruto binnenlands product (bbp) in 2020 eveneens gedaald. Dankzij een snel herstel, eerst in de industrie en later in de detailhandel, is zij in 2021 echter teruggekeerd naar de trendwaarde die is geëxtrapoleerd van de jaren 2009 tot 2019. In China bleef het bbp in 2020 al positief. Ook in 2021 werd de trendwaarde van 6 à 7 procent groei weer overschreden.

Intussen gaan de VS en Europa echter gebukt onder een recordinflatie. Wat kan er aan gedaan worden?
Een expansief monetair beleid te midden van aanhoudende problemen met de aanbodketen heeft in beide regio's tot een overtollige vraag geleid. De centrale banken zouden dit moeten opheffen door een restrictief monetair beleid. Maar dit kan alleen slagen als de nominale rente boven de inflatie stijgt. Dat zou echter de lidstaten van de eurozone met een hoge schuldenlast in de problemen brengen. Positieve reële rentetarieven zouden ook op de aandelenmarkt wegen, wat het beleid in de VS in de problemen zou brengen.

De Amerikaanse Federal Reserve is immers al begonnen met het verhogen van de rente .
Centrale banken kunnen niet volledig passief blijven bij een recordinflatie. De Europese Centrale Bank wil ook haar programma voor het opkopen van obligaties sneller afbouwen dan oorspronkelijk de bedoeling was en heeft de deur opengezet om haar belangrijkste rentetarieven voor het einde van het jaar te verhogen. Dit wekte echter de vrees voor een recessie op de markten....

... omdat hoge rente en groei niet samen gaan?
Ook. Maar bovenal is de eurozone economisch nog steeds niet volledig hersteld na twee jaar pandemie en wordt zij nu hard getroffen door de boycot tegen Rusland. De VS daarentegen hebben de pandemie achter zich gelaten en kunnen profiteren van de hausse van de grondstoffenprijzen. In plaats van "stagflatie" is hier ook "groeiflatie" denkbaar. Een oververhitting van de Amerikaanse economie zou echter kunnen leiden tot een verstrakking van het monetaire beleid, hetgeen een recessie zou veroorzaken. Dan is er nog de onzekere situatie in China.

China? De Volksrepubliek had de twee pandemische jaren nochtans goed doorstaan en haar monetaire beleid was tijdens de Coronacrisis niet bijzonder offensief. Wat is het probleem?
Nadat de regering met succes de verspreiding van het coronavirus had voorkomen met haar "zero-covid"-strategie en de reële economie zich na de eerste schok snel herstelde, probeert zij nu opnieuw de zeer besmettelijke Omikron-variant onder controle te krijgen met lockdowns. De situatie is niet gemakkelijk. Enerzijds is slechts ongeveer 60% van de 60-plussers gevaccineerd, en dat met een vaccin dat veel minder doeltreffend is gebleken tegen het virus dan de vaccins waarvoor in ons land een vergunning is verleend. Daarom zou een uitbraak kunnen leiden tot een golf van sterfgevallen zoals onlangs in Hong Kong. Het vasthouden aan de "zero-covid"-strategie beperkt echter de economische activiteit en verlengt de knelpunten in de toeleveringsketen, die al meer dan een jaar aanhouden.

Dus de strijd tegen het coronavirus in China blijkt een belangrijke rem te zijn op de groei?
Precies. Tegelijkertijd nemen de risico's in de vastgoedsector toe. Het directe en indirecte aandeel van deze sector in de bruto toegevoegde waarde bedraagt 20 à 25 procent. Een ineenstorting zou de economie in een recessie kunnen storten.

Geen goed vooruitzicht, dan!
De vooruitzichten voor China hangen af van hoe lang de regering vasthoudt aan de zero-covid strategie en of de daling van de vastgoedprijzen verstrekkende gevolgen zal hebben voor de financiële sector. Hoewel de Chinese regering elke crisis krachtig zal bestrijden, zal, indien de groeivooruitzichten op langere termijn hierdoor zouden verslechteren, het politieke draagvlak voor het Chinese leiderschap waarschijnlijk afnemen.

Hartelijk dank voor het interview.

 

JURIDISCHE INFORMATIE

Dit document dient onder meer als marketingmateriaal.

De informatie in dit document en de meningen die erin worden geuit, weerspiegelen de standpunten van Flossbach von Storch Invest S.A. op het moment van publicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informatie over toekomstgerichte uitspraken weerspiegelt de opvattingen en toekomstverwachtingen van Flossbach von Storch Invest S.A. Desalniettemin kunnen de feitelijke ontwikkelingen en resultaten aanzienlijk afwijken van de verwachtingen. Alle informatie is met zorg samengesteld. Er kan echter geen garantie worden gegeven voor de juistheid en volledigheid. De waarde van een belegging kan dalen of stijgen en het is mogelijk dat u het geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Dit is geen aanbod om effecten te kopen of erop in te schrijven. De informatie en de schattingen in dit document vormen geen beleggingsadvies. De waarde van elke belegging kan dalen of stijgen en het is mogelijk dat u het ingelegde bedrag niet terugkrijgt. Voordat u een mogelijke investering doet, moet u met uw adviseur overleggen.

De informatie is onderworpen aan copyright, handelsmerk en industriële eigendomsrechten. Vermenigvuldiging, distributie, het beschikbaar stellen voor het ophalen of het online beschikbaar stellen van de video (overdracht naar andere websites), geheel of gedeeltelijk, in gewijzigde of ongewijzigde vorm, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Floosbach von Storch Invest S.A.. De omvang van de toestemming moet dan in acht worden genomen en er moet worden verwezen naar de herkomst van de reproductie en de rechten van Flossbach von Storch Invest S.A.

© 2023 Flossbach von Storch . Alle rechten voorbehouden .