09.08.2021 - Flossbach von Storch

Roterende beleggers


Roterende beleggers
Bloomberg

De mode kan de aandelenmarkten beïnvloeden. Tenminste op de korte termijn. Omdat op de lange termijn, kwaliteit de overhand heeft. Een terugblik.

Hoe vluchtig modetrends kunnen zijn, bleek de afgelopen maanden. Reeds in maart werd op de beurzen heftig gediscussieerd over de vraag welke ondernemingen het meest zouden profiteren van de heropening van de economie na de langdurige vergrendeling van Corona. De algemene teneur was om kwaliteitsaandelen in te ruilen voor aandelen van cyclische bedrijven, omdat die na de pandemie weer in hun oude glorie zouden worden hersteld.

Op het einde van het eerste kwartaal hadden wij deze strategie al omschreven als "rotatieroulette". Wij hebben toen benadrukt dat langetermijn beleggers zich niet door kortetermijn overwegingen moeten laten leiden. Het rotatieverhaal met zijn verdeling in verliezers van de renteverhogingen en winnaars van de heropeningen is immers veel te kort door de bocht gegaan.

Verhalen komen en gaan, kwaliteit blijft

In ieder geval zijn rotaties op de beurzen slechts achteraf gemakkelijk te herkennen. Zij zijn zeer geschikt als materiaal voor marktcommentaren in de pers, maar ze hebben vaak een zeer beperkte voorspellende kracht voor de toekomst. Wie aandelen koopt in luchtvaartmaatschappijen, hotel- en restaurantketens, touroperators, oliemaatschappijen, banken en andere bijzonder conjunctuurgevoelige bedrijven, moet (dat is althans onze overtuiging) verdergaande redenen hebben dan het naderende einde van de lockdown. Dit geldt uiteraard ook met het oog op het ontstaan van nieuwe, gevaarlijker en meer vaccin-resistente virale mutanten die dit verhaal van de ene dag op de andere op zijn kop kunnen zetten.

Intussen is de discussie over de rotatie stilgevallen. Net als vele andere rotatie discussies. Over het tweede kwartaal bezien, was de prestatie van de cyclische aandelen eerder bescheiden, terwijl veel groeiaandelen in het tweede kwartaal aanzienlijke winsten boekten. Goede bedrijfscijfers en positieve vooruitzichten gaven een impuls aan de aandelen van met name technologiebedrijven als Alphabet, Amazon, Facebook en Microsoft, die in deze periode dubbelcijferige winsten boekten.

Als we naar de eerste helft van het beursjaar kijken, is het duidelijk dat de pandemie meer als een trendversneller werkt - en een terugkeer naar de wereld van vóór Corona valt niet te verwachten. Op de lange termijn prevaleert kwaliteit op de beurs, zoals elders in het leven. Daarmee bedoelen wij vooral: solide balansen, sterke groei en duurzame bedrijfsmodellen die op lange termijn bestand zijn tegen concurrentie en crisissen.

JURIDISCHE INFORMATIE

Dit document dient onder meer als marketingmateriaal.

De informatie in dit document en de meningen die erin worden geuit, weerspiegelen de standpunten van Flossbach von Storch Invest S.A. op het moment van publicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informatie over toekomstgerichte uitspraken weerspiegelt de opvattingen en toekomstverwachtingen van Flossbach von Storch Invest S.A. Desalniettemin kunnen de feitelijke ontwikkelingen en resultaten aanzienlijk afwijken van de verwachtingen. Alle informatie is met zorg samengesteld. Er kan echter geen garantie worden gegeven voor de juistheid en volledigheid. De waarde van een belegging kan dalen of stijgen en het is mogelijk dat u het geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Dit is geen aanbod om effecten te kopen of erop in te schrijven. De informatie en de schattingen in dit document vormen geen beleggingsadvies. De waarde van elke belegging kan dalen of stijgen en het is mogelijk dat u het ingelegde bedrag niet terugkrijgt. Voordat u een mogelijke investering doet, moet u met uw adviseur overleggen.

De informatie is onderworpen aan copyright, handelsmerk en industriële eigendomsrechten. Vermenigvuldiging, distributie, het beschikbaar stellen voor het ophalen of het online beschikbaar stellen van de video (overdracht naar andere websites), geheel of gedeeltelijk, in gewijzigde of ongewijzigde vorm, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Floosbach von Storch Invest S.A.. De omvang van de toestemming moet dan in acht worden genomen en er moet worden verwezen naar de herkomst van de reproductie en de rechten van Flossbach von Storch Invest S.A.

© 2021 Flossbach von Storch . Alle rechten voorbehouden .