14.09.2021 - Flossbach von Storch

De Essentie van beleggen: Geduld is een schone deugd


De Essentie van beleggen: Geduld is een schone deugd

Een vermogen opbouwen en onderhouden duurt een leven lang. Wie op lange termijn succesvol wil zijn in het beleggen van geld, moet bovenal één deugd hebben. Een kort verhaal.

Geduld is een schone deugd. Dit geldt niet alleen in tijden van crisis. Als het echt goed gaat, is geduld (minstens) even belangrijk. Dit was vooral duidelijk in de tijd van de Corona-pandemie. Toen de aandelenkoersen in het voorjaar van vorig jaar kelderden, was het de moeite waard om de moed erin te houden. Want de prijzen zijn weer gestegen - niet alleen om de malaise goed te maken, maar ook om nieuwe recordhoogten te bereiken.

Geduld loonde ook tijdens de herstelfase. Het eerste halfjaar van 2021 behoorde tot de beste twintig van de afgelopen 94 jaar (althans wat de Amerikaanse aandelenmarkt betreft, die wordt vertegenwoordigd door de S&P 500). Alleen zij die de verleiding weerstonden om "snel de winst te nemen" konden profiteren. Beleggers moeten niet geloven dat zij de markt kunnen "timen". "Kopen aan de bodem en verkopen aan de top" is waarschijnlijk slechts voor weinigen een succes.

In goede en slechte tijden

Generaties beleggers hebben dit moeten leren. Volharding is nodig, maar vooral geduld. Natuurlijk kan niemand in de toekomst kijken. Marktvoorspellingen voor de komende weken, kwartalen of kalenderjaren zijn als weddenschappen. Ze kunnen niet ernstig voorspeld worden. Op de lange termijn ziet het er iets anders uit. Je kent onze investerings-strategische kijk op de wereld. De rentevoeten blijven laag. Aandelen kunnen een belangrijke rol spelen bij het streven om de waarde van activa op lange termijn te handhaven en te verhogen. En aandelen zijn - gezien de stijgende winsten van bedrijven en de lage rendementskansen van andere activaklassen - naar onze mening ook niet overgewaardeerd.

Geduld en een zuiver geweten - deze kunnen alleen worden gecombineerd door zij die vertrouwen ontwikkelen en overtuigd zijn van de kwaliteit van de ondernemingen waarin ze beleggen. Ze moeten solide gefinancierd zijn, goede vooruitzichten hebben, beter zijn dan de concurrentie - en niet overschat worden door de markt. Zij die in dergelijke bedrijven investeren, houden zich niet bezig met de waan van de dag. Zij weten: kwaliteit drijft boven, zowel in goede als in slechte tijden.

 

JURIDISCHE INFORMATIE

Dit document dient onder meer als marketingmateriaal.

De informatie in dit document en de meningen die erin worden geuit, weerspiegelen de standpunten van Flossbach von Storch Invest S.A. op het moment van publicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informatie over toekomstgerichte uitspraken weerspiegelt de opvattingen en toekomstverwachtingen van Flossbach von Storch Invest S.A. Desalniettemin kunnen de feitelijke ontwikkelingen en resultaten aanzienlijk afwijken van de verwachtingen. Alle informatie is met zorg samengesteld. Er kan echter geen garantie worden gegeven voor de juistheid en volledigheid. De waarde van een belegging kan dalen of stijgen en het is mogelijk dat u het geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Dit is geen aanbod om effecten te kopen of erop in te schrijven. De informatie en de schattingen in dit document vormen geen beleggingsadvies. De waarde van elke belegging kan dalen of stijgen en het is mogelijk dat u het ingelegde bedrag niet terugkrijgt. Voordat u een mogelijke investering doet, moet u met uw adviseur overleggen.

De informatie is onderworpen aan copyright, handelsmerk en industriële eigendomsrechten. Vermenigvuldiging, distributie, het beschikbaar stellen voor het ophalen of het online beschikbaar stellen van de video (overdracht naar andere websites), geheel of gedeeltelijk, in gewijzigde of ongewijzigde vorm, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Floosbach von Storch Invest S.A.. De omvang van de toestemming moet dan in acht worden genomen en er moet worden verwezen naar de herkomst van de reproductie en de rechten van Flossbach von Storch Invest S.A.

© 2021 Flossbach von Storch . Alle rechten voorbehouden .