21.03.2023 - Flossbach von Storch

Verlies van waarde


Verlies van waarde
https://www.flossbachvonstorch.be//fileadmin/_processed_/4/f/csm_Euroschmelze_Kaufkraftverlust_Inflation_500x250-1_940b7b596c.jpg

De inflatie is recent sterk gestegen. Maar hoe ziet het er op lange termijn uit? Een blik op de euro laat zien hoe de koopkracht daalt.

Inflatie was lange tijd geen belangrijk onderwerp - nu heeft iedereen het over stijgende prijzen. Ondertussen vernietigt het meer vermogen dan veel beleggers zich realiseren; in februari bedroeg de inflatie (in Duitsland) 8,7 procent.

Toch gaan de meeste economen ervan uit dat de inflatie op termijn weer zal dalen. Het blijft echter onzeker hoe snel de inflatie weer in de buurt komt van de monetaire beleidsdoelstelling van twee procent. Wij verwachten in ieder geval niet dat dit op korte termijn zal gebeuren.

Wanneer de prijzen stijgen, daalt de koopkracht

Wat deze grafiek bijzonder scherp aantoont, is dat wanneer de prijzen stijgen, de koopkracht daalt. Tegen februari 2023 bedraagt het #koopkrachtverlies van de euro sinds zijn invoering in 1999 -37,6 procent voor Duitsland en -39,1 procent voor de eurozone. Onze collega's van het Flossbach von Storch Research Institute hebben dit in een zeer duidelijke grafiek weergegeven ( per maart 2023). Natuurlijk mogen we niet vergeten dat zowel de lonen, salarissen en pensioenen als de prijzen van activa in dezelfde periode zijn gestegen, soms sneller dan de prijzen.

Inflation = Kaufkraftverlust?

Außerdem ist es wichtig, den Kaufkraftverlust nicht mit der Inflation gleichzusetzen. Es sind zwar verwandte Konzepte, sie bedeuten aber nicht dasselbe. Eigentlich ist der Unterschied recht simpel: Je höher die Preise, desto geringer die Kaufkraft. Sie nimmt also bei Inflation ab, weil ich mir mit einem bestimmten Geldbetrag weniger leisten kann als vorher. Umgekehrt würde die Kaufkraft wieder zunehmen, wenn die Preise sinken (Deflation).

Mit anderen Worten: Wenn ich vor einem Jahr 100 Euro hatte und damit fünf Bestseller-Romane kaufen konnte, aber heute nur noch vier Stück bekomme, obwohl ich immer noch 100 Euro habe, ist meine Kaufkraft gesunken.

Was können Sparer tun?

Ein Kaufkraftverlust kann aber auch durch andere Faktoren verursacht werden, beispielsweise durch Steuererhöhungen oder eine Verringerung des Einkommens. Wenn die Bücher also im selben Zeitraum nicht teurer werden, mein Einkommen aber durch eine Lohnkürzung auf 80 Euro schrumpft, dann kann ich mir auch nur noch vier Bücher kaufen, obwohl es keine Inflation gegeben hat.

Was können Sparer und Sparerinnen tun, um den Kaufkraftverlust abzumildern? Auf lange Sicht, also 10 Jahre oder mehr, sind aus unserer Sicht vor allem sorgfältig ausgesuchte Aktien beinahe unschlagbar – ein Sparplan ist schnell eingerichtet. Und es ist wichtig, sein Geld nur so anzulegen, dass man auch ruhig schlafen kann – breit gestreut und weltweit. In sorgfältig ausgesuchte Qualitätsaktien von Unternehmen mit soliden Bilanzen, einem integren Management und einem Geschäftsmodell, das den Angriffen der Konkurrenz trotzen kann.

 

JURIDISCHE INFORMATIE

Dit document dient onder meer als marketingmateriaal.

De informatie in dit document en de meningen die erin worden geuit, weerspiegelen de standpunten van Flossbach von Storch Invest S.A. op het moment van publicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informatie over toekomstgerichte uitspraken weerspiegelt de opvattingen en toekomstverwachtingen van Flossbach von Storch Invest S.A. Desalniettemin kunnen de feitelijke ontwikkelingen en resultaten aanzienlijk afwijken van de verwachtingen. Alle informatie is met zorg samengesteld. Er kan echter geen garantie worden gegeven voor de juistheid en volledigheid. De waarde van een belegging kan dalen of stijgen en het is mogelijk dat u het geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Dit is geen aanbod om effecten te kopen of erop in te schrijven. De informatie en de schattingen in dit document vormen geen beleggingsadvies. De waarde van elke belegging kan dalen of stijgen en het is mogelijk dat u het ingelegde bedrag niet terugkrijgt. Voordat u een mogelijke investering doet, moet u met uw adviseur overleggen.

De informatie is onderworpen aan copyright, handelsmerk en industriële eigendomsrechten. Vermenigvuldiging, distributie, het beschikbaar stellen voor het ophalen of het online beschikbaar stellen van de video (overdracht naar andere websites), geheel of gedeeltelijk, in gewijzigde of ongewijzigde vorm, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Floosbach von Storch Invest S.A.. De omvang van de toestemming moet dan in acht worden genomen en er moet worden verwezen naar de herkomst van de reproductie en de rechten van Flossbach von Storch Invest S.A.

© 2023 Flossbach von Storch . Alle rechten voorbehouden .