14.03.2023 - Philipp Vorndran

Nevenschade


Nevenschade

De ineenstorting van twee Amerikaanse banken brengt de aandelenmarkten in beroering. Dreigt de volgende financiële crisis?

De faillissementen van Silicon Valley Bank (SVB) en Signature Bank doen vrezen voor een nieuwe vuurzee in het financiële systeem. In de media wordt al druk gespeculeerd over wie de volgende zou kunnen zijn die valt - net als op Domino Day. Steen voor steen. Er komen herinneringen boven aan 2008, toen de Amerikaanse investeringsbank Lehman Brothers failliet ging, en de gevolgen daarvan. Is de angst terecht?

Wij denken van niet, ook al zijn er zeker parallellen met die tijd te vinden, zoals een zekere onzorgvuldigheid, om het zacht uit te drukken, van bankmanagers bij het omgaan met potentiële risico's. Elke bankstagiair leert aan het begin van zijn opleiding welk risico schuilt in de omzetting van kortlopende deposito's van cliënten in langlopende leningen en obligaties, en nog meer in beleggingen die als veilig worden beschouwd maar waaraan een prijsrisico is verbonden. Een vermijdbare, want eenvoudige beheersfout - geen systeemfout!

De toezichthouder heeft zijn huiswerk gemaakt

Wat ons vertrouwen wekt is de reactie van de toezichthouder op het faillissement. Want die kwam snel. Binnen zeer korte tijd garandeerde de Amerikaanse depositoverzekering alle deposito's, en de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) heeft al een nieuw leenprogramma voor banken gelanceerd, ook om verdere bankfaillissementen te voorkomen.

De snelheid van de reactie is zeker een les uit 2008, toen het faillissement van Lehman Brothers bedoeld was als voorbeeld - en zo de vuurzee in eerste instantie aanwakkerde. Deze keer is de boodschap van de Fed anders: De stabiliteit van het financiële systeem mag en zal niet worden aangevallen. De toezichthouder heeft zijn huiswerk gemaakt. Veel banken hebben trouwens ook hun huiswerk gemaakt. Hun eigen vermogen en liquiditeit zijn nu veel beter dan 15 jaar geleden.

Wordt de klus geklaard?

Fed-voorzitter Jerome Powell heeft de afgelopen weken bijna biddend herhaald dat de hogere rente voor velen pijnlijk is en dat de strijd tegen de inflatie niet zonder schade kan worden gevoerd. Het faillissement van de SVB is zulke nevenschade. Zo ook het voorbeeld van enkele Britse pensioenfondsen die eind september door de Bank of England gered moesten worden. Andere zullen volgen.

De cruciale vraag is: Hoeveel schade kunnen de Fed en de andere centrale banken nog verdragen voordat ze hun anti-inflatiebeleid wijzigen? We zullen zien.

Eén ding is zeker: hoe eerder de Fed moet afwijken van haar koers in de strijd tegen de inflatie, hoe moeilijker het voor Jerome Powell zal zijn om zijn belofte na te komen om niet te rusten voordat de inflatie is verslagen.

Dan zou de inflatie waarschijnlijk gewonnen hebben...

 

 

JURIDISCHE INFORMATIE

Dit document dient onder meer als marketingmateriaal.

De informatie in dit document en de meningen die erin worden geuit, weerspiegelen de standpunten van Flossbach von Storch Invest S.A. op het moment van publicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informatie over toekomstgerichte uitspraken weerspiegelt de opvattingen en toekomstverwachtingen van Flossbach von Storch Invest S.A. Desalniettemin kunnen de feitelijke ontwikkelingen en resultaten aanzienlijk afwijken van de verwachtingen. Alle informatie is met zorg samengesteld. Er kan echter geen garantie worden gegeven voor de juistheid en volledigheid. De waarde van een belegging kan dalen of stijgen en het is mogelijk dat u het geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Dit is geen aanbod om effecten te kopen of erop in te schrijven. De informatie en de schattingen in dit document vormen geen beleggingsadvies. De waarde van elke belegging kan dalen of stijgen en het is mogelijk dat u het ingelegde bedrag niet terugkrijgt. Voordat u een mogelijke investering doet, moet u met uw adviseur overleggen.

De informatie is onderworpen aan copyright, handelsmerk en industriële eigendomsrechten. Vermenigvuldiging, distributie, het beschikbaar stellen voor het ophalen of het online beschikbaar stellen van de video (overdracht naar andere websites), geheel of gedeeltelijk, in gewijzigde of ongewijzigde vorm, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Floosbach von Storch Invest S.A.. De omvang van de toestemming moet dan in acht worden genomen en er moet worden verwezen naar de herkomst van de reproductie en de rechten van Flossbach von Storch Invest S.A.

© 2023 Flossbach von Storch . Alle rechten voorbehouden .