08.07.2021 - Thomas Lehr

Geduld en de beursrally


Geduld en de beursrally

De aandelenkoersen zijn in de eerste helft van het jaar sterk gestegen. Veel beleggers overwegen nu winst te nemen. In het verleden is deze berekening zelden gelukt.

Een blik op de beurzen op dit moment brengt vreugde. Vooral de Amerikaanse beurzen doen het goed. De brede Amerikaanse aandelenindex S&P 500 liet in de eerste helft van het jaar een plus zien van 15,2 procent (inclusief dividenden, berekend in Amerikaanse dollars). Voor beleggers uit de eurozone die in Amerikaanse aandelen hebben belegd, ziet de halfjaarlijkse balans er nog beter uit. Dit komt doordat de gemeenschappelijke munt in waarde is gedaald ten opzichte van de Amerikaanse dollar, waardoor de S&P 500 in euro's uitgedrukt met maar liefst 18,9 procent is gestegen.

Dus alles is goed? Eigenlijk, zou je denken van wel. Ware het niet voor de vele voorzichtige, soms zelfs overvoorzichtige beleggers. Een van de meest gestelde vragen die we nu krijgen is: "Moet ik er nu niet uitstappen en de eerdere winsten nemen?"

Als je ons al een tijdje kent, zal ons antwoord je niet verbazen. Het is 'nee'. Maar we kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken. Uit principe doen wij geen marktvoorspellingen voor de komende dagen, weken of maanden. Niet omdat we er geen zin in hebben. Maar prijsvoorspellingen op korte termijn zijn een gok; zij kunnen niet serieus worden voorspeld.

Heel weinig mensen slagen in "timing".

Op de lange termijn liggen de zaken iets anders. Je kent onze langetermijnvisie op de wereld. De rentevoeten blijven laag, wij verwachten nog zeer lang reële negatieve rendementen op veilige obligaties. Aandelen kunnen een belangrijke rol spelen bij het streven om de waarde van activa op lange termijn te behouden en te verhogen. En aandelen zijn volgens ons niet overgewaardeerd, gezien de stijgende bedrijfswinsten en de lage rendementsvooruitzichten van andere activaklassen.

In ieder geval mogen beleggers niet toegeven aan de verleiding om "de markt te timen". "Kopen aan de bodem en verkopen aan de top" (of omgekeerd) zal waarschijnlijk maar voor weinigen slagen. Generaties beleggers hebben dat moeten leren. In plaats daarvan is doorzettingsvermogen vereist - en geduld.

Voor wie te ongeduldig is, kan een blik op de beursgeschiedenis in het huidige marktklimaat van pas komen. Het toont aan dat de geschiedenis geenszins suggereert dat winst nemen na een goed "begin van het jaar" een verstandig idee zou zijn. Integendeel! We hebben gekeken naar de S&P 500 van de afgelopen 94 jaar. Dat staat er:

  • Als de S&P 500 na de eerste helft van het jaar meer dan 10 procent gestegen was (dat gebeurde immers 22 keer na de Tweede Wereldoorlog), dan bleef de aandelenindex in de tweede helft van het jaar 18 keer (ongeveer 82 procent van de tijd) winnen.
  • In deze gevallen bedroeg de mediane prestatie in de daaropvolgende tweede helft van het jaar iets minder dan 10 procent.
  • Zowel de goede "waarschijnlijkheid" van een positief resultaat van 80 procent als de winst van iets minder dan 10 procent liggen ver boven het gemiddelde van andere jaren, waarin de eerste helft van het jaar minder spectaculair was.

Natuurlijk moet dit overzicht niet verkeerd worden geïnterpreteerd. Het gaat er in dit "getallenspel" ook niet om te betogen dat uit deze statistiek verdere winst in de tweede helft van 2021 zou kunnen worden afgeleid. "Historische prestaties zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties" is niet voor niets iets wat wij regelmatig onder onze grafieken met historische koersontwikkelingen schrijven. 

Ons doel is veeleer aan te tonen dat de geschiedenis niet bewijst dat winstnemingen na een goed eerste halfjaar lonend zouden zijn geweest. Over het algemeen raden wij beleggingen op korte termijn af onder het motto: "Wat komt er nog na een goed eerste halfjaar? 

Toch kan een terugblik de bezorgde geesten misschien aanzetten tot een meer op de lange termijn gerichte aanpak van de persoonlijke financiële planning. Wil je hier nog een voorbeeld van? Het tweede kwartaal van 2021 was het vijfde opeenvolgende kwartaal dat de S&P 500 meer dan vijf procent hoger eindigde. Een indrukwekkend resultaat. Een dergelijke ontwikkeling heeft zich tot dusverre slechts één keer in de geschiedenis voorgedaan - in de jaren vijftig. Wat volgde er op die winning streak? In de twaalf maanden die volgden, steeg de S&P 500 nog eens 26,4 procent. Maar zoals u weet, kunnen historische prestaties bemoedigend zijn voor beleggers, maar zij kunnen natuurlijk nooit als indicator worden gebruikt.

 

JURIDISCHE INFORMATIE

Dit document dient onder meer als marketingmateriaal.

De informatie in dit document en de meningen die erin worden geuit, weerspiegelen de standpunten van Flossbach von Storch Invest S.A. op het moment van publicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informatie over toekomstgerichte uitspraken weerspiegelt de opvattingen en toekomstverwachtingen van Flossbach von Storch Invest S.A. Desalniettemin kunnen de feitelijke ontwikkelingen en resultaten aanzienlijk afwijken van de verwachtingen. Alle informatie is met zorg samengesteld. Er kan echter geen garantie worden gegeven voor de juistheid en volledigheid. De waarde van een belegging kan dalen of stijgen en het is mogelijk dat u het geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Dit is geen aanbod om effecten te kopen of erop in te schrijven. De informatie en de schattingen in dit document vormen geen beleggingsadvies. De waarde van elke belegging kan dalen of stijgen en het is mogelijk dat u het ingelegde bedrag niet terugkrijgt. Voordat u een mogelijke investering doet, moet u met uw adviseur overleggen.

De informatie is onderworpen aan copyright, handelsmerk en industriële eigendomsrechten. Vermenigvuldiging, distributie, het beschikbaar stellen voor het ophalen of het online beschikbaar stellen van de video (overdracht naar andere websites), geheel of gedeeltelijk, in gewijzigde of ongewijzigde vorm, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Floosbach von Storch Invest S.A.. De omvang van de toestemming moet dan in acht worden genomen en er moet worden verwezen naar de herkomst van de reproductie en de rechten van Flossbach von Storch Invest S.A.

© 2021 Flossbach von Storch . Alle rechten voorbehouden .