01.06.2022 - Tobias Schafföner

De Tech Crash


De Tech Crash

De Nasdaq Composite Index daalt met 30 procent in amper een paar maanden. Dit doet denken aan het einde van de technologiehype in 2000. Over parallellen en verschillen.

Begin 2000 zag de wereld er goed uit voor beleggers in aandelen: gedreven door de hoop op het allesverwoestende internet waren de koersen op de aandelenbeurzen wereldwijd tot duizelingwekkende hoogten gestegen. Dit werd echter gevolgd door een crash die de geschiedenisboeken is ingegaan – en een herstel dat jaren op zich zou laten wachten.

Herhaalt de geschiedenis zich nu? Sinds eind 2021 zijn de koersen van technologieaandelen gedaald, vooral die van de "kleinere" aandelen (hiermee worden bedrijven bedoeld met beurswaarderingen in dubbelcijferige miljarden). Een mandje van 20 "software-as-a-service"- en platformondernemingen dat wij samenstelden, had op 23 oktober 2021 zijn aandelenkoerspiek bereikt. Medio mei waren de aandelenkoersen van deze bedrijven gemiddeld 66 procent lager. Voor Duitse beleggers klinkt dit misschien een beetje als de "Neuer Markt" – met waarderingen in de miljarden was het vooral de hoop op toekomstige verkopen en winsten die hier rond de millenniumwisseling werd verhandeld, die vervolgens in de loop van de technologiecrash ineenstortte.

Amazon is meer dan Amazon

Maar het zijn niet alleen de kleine, maar ook de grote, gevestigde technologiebedrijven die onder druk staan: Amazon-aandelen werden onlangs ongeveer 40 procent onder hun hoogtepunten verhandeld, terwijl Microsoft- en Alphabet-aandelen ongeveer 25 procent lager stonden.

Dat een vergelijking met de krach in 2000 "scheef" is, kan echter worden aangetoond met een blik op het koersverloop van de aandelen: De aandelenkoers van Amazon is tussen 1999 en 2001 met meer dan 90 procent gedaald. Maar veel belangrijker voor ons als langetermijnbeleggers: Amazon is vandaag een ander bedrijf dan in 2000, een winstgevend bedrijf. In 2000 rapporteerde de toenmalige boekhandelaar een verlies van 1,4 miljard euro. Het bedrijf kon pas in 2003 break-even draaien en verdiende vorig jaar 33 miljard US dollar. Amazon Web Services (AWS), 's werelds grootste cloudprovider, is nu goed voor een groot deel van de winst van de groep – en werd pas in 2006 opgericht.

Is de huidige koersdaling dus overdreven, zijn technologiebedrijven zoals Amazon zelfs al "goedkoop" gewaardeerd?

Beleggers moeten het zichzelf niet zo gemakkelijk maken. Er zijn goede redenen voor de nervositeit op de kapitaalmarkten: Door de hoge inflatie wordt het monetaire beleid overal ter wereld strakker. Stijgende obligatierendementen en dalende obligatiekoersen zijn het gevolg. Dit heeft ook gevolgen voor de waardering van de aandelen. Bovendien weegt de wanhopige poging van de Chinese regering om een zero-covidbeleid af te dwingen niet alleen op de Chinese economische groei, maar brengt zij ook de wereldwijde toeleveringsketens in gevaar. Om nog maar te zwijgen van de oorlog in Oekraïne – die is al drie maanden aan de gang. Vooral in het kielzog van de daarmee samenhangende economische sancties, die voortdurend worden aangescherpt, verergert de inflatie, met name door de stijgende energieprijzen.

Met deze risico's lijkt het moeilijk argumenten te vinden waarom beleggers überhaupt in aandelen zouden moeten beleggen of blijven beleggen. Maar waarschijnlijk is de grootste risicofactor voor de kapitaalmarkten ook een tastbaar risico voor het eigen vermogen: hoge inflatie. 

Waarom überhaupt beleggen?

Als u de koopkracht van uw vermogen wilt behouden, hebt u eersteklas liquide middelen nodig, vooral aandelen in goede bedrijven. Ook al kunnen wij de prijsontwikkeling op korte termijn niet voorspellen, er is nog een ander zeer doorslaggevend verschil met de millenniumwisseling, een verschil tussen de technologiebedrijven van toen en nu: de kwaliteit.

Wij bedoelen de fundamentele kwaliteit van de ondernemingen, waarvan de waarderingen onder druk kunnen komen te staan, maar waarvan de winsten naar onze mening op lange termijn zouden moeten stijgen. Wij beleggen vandaag niet in "gebakken lucht" in technologieaandelen, louter in de hoop op een rooskleurige toekomst, wanneer die er ook moge komen. Veel particuliere beleggers hadden dit verkeerde idee van beleggen aan het eind van de jaren negentig. In die tijd droomden ze van snelle rijkdom.

Soortgelijke excessen bestaan vandaag natuurlijk ook: bouwers van elektrische auto's die miljarden dollars waard zijn maar nog geen enkel voertuig hebben geproduceerd, hooggewaardeerde platformbedrijven zonder een echt platform, biotechnologiebedrijven met niet meer dan de hoop op ontwikkelingssucces. De aandelenkoersen van veel van deze bedrijven hebben hun beleggers de afgelopen maanden met beide voeten op de grond gezet. Bijna een vijfde van de 3.000 aandelen in de Nasdaq Composite Index zijn met meer dan 80 procent gedaald. En sommige van deze bedrijven, die geen levensvatbaar bedrijfsmodel en geen kwaliteit hebben, zullen er waarschijnlijk niet bovenop komen. De storm die zich momenteel ontvouwt, is echter niet ongezond, maar in onze ogen een noodzakelijke shake-out van de markt.

Beurzen op zich niet overgewaardeerd

Anderzijds mag men niet te pessimistisch zijn over aandelen als geheel. In tegenstelling tot vóór de millenniumwisseling is de aandelenmarkt als geheel de afgelopen jaren niet naar ongezonde waarderingsniveaus gedreven in de loop van een euforie. Als men dit weet, kan men zich concentreren op de kwaliteit van de investeringen: Ondernemingen met een levensvatbaar bedrijfsmodel en met een goed management dat zich kan aanpassen aan de uitdagingen van onze tijd, zullen op lange termijn groeien. Deze ondernemingen bestaan ook, maar geenszins uitsluitend, in de technologiesector.

De fundamentele winstontwikkeling van de ondernemingen zal ook tot uiting komen in hun marktprijzen, d.w.z. de aandelenkoersen, op de lange termijn. Dit betekent niet dat de nabije toekomst op de beurzen gemakkelijk zal zijn voor de zenuwen; daarvoor zijn er waarschijnlijk te veel risicofactoren. Maar in tijden van historische inflatie is een van onze leidende beginselen waarschijnlijk nog meer van toepassing dan in het recente verleden: tijdelijke prijsschommelingen zijn de prijs van reëel kapitaalbehoud op lange termijn.

 

JURIDISCHE INFORMATIE

Dit document dient onder meer als marketingmateriaal.

De informatie in dit document en de meningen die erin worden geuit, weerspiegelen de standpunten van Flossbach von Storch Invest S.A. op het moment van publicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informatie over toekomstgerichte uitspraken weerspiegelt de opvattingen en toekomstverwachtingen van Flossbach von Storch Invest S.A. Desalniettemin kunnen de feitelijke ontwikkelingen en resultaten aanzienlijk afwijken van de verwachtingen. Alle informatie is met zorg samengesteld. Er kan echter geen garantie worden gegeven voor de juistheid en volledigheid. De waarde van een belegging kan dalen of stijgen en het is mogelijk dat u het geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Dit is geen aanbod om effecten te kopen of erop in te schrijven. De informatie en de schattingen in dit document vormen geen beleggingsadvies. De waarde van elke belegging kan dalen of stijgen en het is mogelijk dat u het ingelegde bedrag niet terugkrijgt. Voordat u een mogelijke investering doet, moet u met uw adviseur overleggen.

De informatie is onderworpen aan copyright, handelsmerk en industriële eigendomsrechten. Vermenigvuldiging, distributie, het beschikbaar stellen voor het ophalen of het online beschikbaar stellen van de video (overdracht naar andere websites), geheel of gedeeltelijk, in gewijzigde of ongewijzigde vorm, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Floosbach von Storch Invest S.A.. De omvang van de toestemming moet dan in acht worden genomen en er moet worden verwezen naar de herkomst van de reproductie en de rechten van Flossbach von Storch Invest S.A.

© 2022 Flossbach von Storch . Alle rechten voorbehouden .