24.06.2022 - Flossbach von Storch

De prijs voor rendement


De prijs voor rendement
Bloomberg

Zelfs "defensief" gepositioneerde portefeuilles hebben de afgelopen weken zware verliezen geleden. Hoe is dat mogelijk? En wat is het gevolg?

De stemming op de beurzen is al beter geweest. De koersevolutie ook. Het ene hangt af van het andere - en omgekeerd.

Veel beleggers zijn niet alleen verontrust, maar ook – begrijpelijk - teleurgesteld. Dit geldt met name voor al degenen van wie het vermogen in "defensieve" producten belegd is, bijvoorbeeld in fondsen waarvan de activa grotendeels in obligaties zijn belegd.

Ook zij hebben de afgelopen maanden aanzienlijke verliezen geleden - en dan niet alleen de obligaties van zogenaamd zwakkere emittenten, maar ook die van emittenten met een sterke kredietrating. Laten we als voorbeeld Amerikaans schatkistpapier, Amerikaanse staatsobligaties op tien jaar, of Duitse Bunds met dezelfde looptijd nemen. Veilige havens, zoals het vaak troostend en mooi genoemd wordt. Hun prijzen zijn ook gekelderd. Vanwege de centrale banken en de inflatieverwachtingen.

De verwachting is dat de centrale bankiers de rente in de komende maanden nog verder zullen verhogen om de inflatie in toom te houden.

Wanneer het ene daalt, stijgt het andere …

Als men de rente verhoogt, worden reeds uitgegeven obligaties minder aantrekkelijk dan nog uit te geven obligaties, omdat de "nieuwe" hogere coupons hebben dan de "oude". De prijzen van oude obligaties komen dan onder druk te staan.

Koersschommelingen zijn niet exclusief een neveneffect van de aandelenhandel, maar beroeren ook de obligatiemarkten. Zelden is dit duidelijker geworden dan in de afgelopen weken.

De teleurstelling is niet in de laatste plaats te wijten aan het feit dat veel beleggers zich nog steeds de oude, zogenaamd ijzeren regel herinneren en vertrouwen op het feit dat obligaties, althans die van eersteklas debiteuren, belangrijk zijn in een gemengde portefeuille omdat de vraag ernaar en dus de koersen gelukkig altijd stijgen wanneer het slechter gaat op de aandelenmarkt; met andere woorden, de plus van obligaties compenseert, of dempt althans, de min van aandelen in een crisis. De experten spreken dan van "negatieve correlatie" – wanneer het ene daalt, stijgt het andere.

… zo was het vroeger!

Vroeger, dit betekent tien jaar en langer geleden, werkte dit. Maar vandaag, in een wereld van lage rentevoeten, helaas niet meer - en dat houdt verband met het rendementspotentieel op de obligatiemarkt.

Want als het renteniveau rond de nullijn gebetonneerd lijkt, zoals de afgelopen jaren het geval was, en de obligatiekoersen daarentegen relatief hoog zijn, dan is het opwaarts rendementspotentieel in de praktijk beperkt. Hoe ver moet de rente dalen tot negatief terrein, opdat de prijzen steeds verder zouden kunnen stijgen, zoals zij de afgelopen jaren hebben gedaan?

Dit was bijvoorbeeld het geval met een Oostenrijkse staatsobligatie die in juni 2020 werd uitgegeven met een looptijd van 100 (!) jaar en een rentecoupon van slechts 0,85 procent, waarvan de koers intussen tot 139 was gestegen. Dat kwam overeen met een jaarlijks rendement van 0,4 procent voor nieuwe beleggers ... Hoe gek moet de wereld worden?

Aan de andere kant betekent dit niets anders dan dat slecht nieuws voor de obligatiemarkt, zoals een mogelijke renteverhoging door de centrale banken, voldoende impact kan hebben om de obligatiekoersen aanzienlijk te drukken, zoals onlangs is gebeurd.

De kracht van slecht nieuws

In ieder geval is de prijs van de Oostenrijkse obligatie met een looptijd van honderd jaar sinds de uitgifte ervan met meer dan 40% gedaald. Zelfs veilige havens worden soms getroffen door een stormvloed.

De vraag is: wat betekent dit alles voor de toekomst? Zal de ijzeren regel "het ene daalt, het andere stijgt" in de toekomst toch gaan gelden, want het rendementspotentieel voor eersteklas obligaties is nu weer aanzienlijk hoger dan een half jaar geleden? Waar moeten beleggers op letten?

Ze moeten niet te veel vertrouwen op correlaties, maar veeleer het risico-rendementsprofiel van elke individuele belegging in het oog houden, of het nu om obligaties of aandelen gaat. Wacht op investeringskansen - en maak er dan gebruik van. Investeer opportunistisch. Denk als een koopman - de winst zit tenslotte ook in de aankoop.

Want één ding lijkt vrij zeker: vooruitblikkend zal de inflatie waarschijnlijk aanzienlijk hoger zijn dan in voorgaande jaren. Dus in de toekomst, ondanks de recente stijging van de rente op de obligatiemarkt, zal er nog steeds veel meer nodig zijn dan de termijnrekening of een pure "buy-and-hold-strategie" van staatsobligaties om het vermogen in reële termen, dus na aftrek van het inflatiepercentage, te behouden. Het is namelijk onwaarschijnlijk dat de centrale banken, gezien de wereldwijde schuldenlast, het renteniveau zo sterk zullen verhogen dat de rente de inflatie meer dan zal compenseren.

Geduld wordt beloond

Om het vermogen op lange termijn in stand te houden, zijn beleggingen nodig die voldoende rendement opleveren. Individuele (bedrijfs)obligaties, bijvoorbeeld, waarvan de koersen tijdelijk ten onrechte zijn afgestraft en die op termijn een aanzienlijk aantrekkelijker risico-rendementsprofiel bieden.

Maar bovenal zijn er aandelen in goede bedrijven, liquide tastbare activa die op lange termijn, dus over vele jaren, gemiddeld een rendement van ongeveer 8 procent opleveren.

Eén ding is echter ook duidelijk: de prijs voor het behoud van vermogen, de prijs voor hogere rendementen die beleggers bereid moeten zijn te betalen, is de aanvaarding van koersschommelingen, in sommige gevallen zelfs aanzienlijke koersschommelingen. Dit geldt vandaag meer dan ooit, zelfs (of vooral) voor meer defensieve beleggers. Als u er niet tegen kunt dat uw vermogen in de tussentijd minder waard wordt, zult u het op de lange termijn in reële termen niet kunnen handhaven - helaas.

Wie dat kan, heeft naast een flinke dosis schommelingstolerantie nog een tweede kwaliteit nodig: geduld. Geduld vergt tijd. Als u tijd en geduld hebt, plus een portefeuille van zorgvuldig geselecteerde beleggingen, kunt u de koersdalingen uitzitten zonder u al te veel zorgen te hoeven maken. Tijd werkt voor u.

Wie daarentegen het geld over één of twee jaar nodig heeft, is op de beurs niet in goede handen. Hij of zij kan het geld beter op een spaarrekening zetten.

JURIDISCHE INFORMATIE

Dit document dient onder meer als marketingmateriaal.

De informatie in dit document en de meningen die erin worden geuit, weerspiegelen de standpunten van Flossbach von Storch Invest S.A. op het moment van publicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informatie over toekomstgerichte uitspraken weerspiegelt de opvattingen en toekomstverwachtingen van Flossbach von Storch Invest S.A. Desalniettemin kunnen de feitelijke ontwikkelingen en resultaten aanzienlijk afwijken van de verwachtingen. Alle informatie is met zorg samengesteld. Er kan echter geen garantie worden gegeven voor de juistheid en volledigheid. De waarde van een belegging kan dalen of stijgen en het is mogelijk dat u het geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Dit is geen aanbod om effecten te kopen of erop in te schrijven. De informatie en de schattingen in dit document vormen geen beleggingsadvies. De waarde van elke belegging kan dalen of stijgen en het is mogelijk dat u het ingelegde bedrag niet terugkrijgt. Voordat u een mogelijke investering doet, moet u met uw adviseur overleggen.

De informatie is onderworpen aan copyright, handelsmerk en industriële eigendomsrechten. Vermenigvuldiging, distributie, het beschikbaar stellen voor het ophalen of het online beschikbaar stellen van de video (overdracht naar andere websites), geheel of gedeeltelijk, in gewijzigde of ongewijzigde vorm, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Floosbach von Storch Invest S.A.. De omvang van de toestemming moet dan in acht worden genomen en er moet worden verwezen naar de herkomst van de reproductie en de rechten van Flossbach von Storch Invest S.A.

© 2022 Flossbach von Storch . Alle rechten voorbehouden .